KÜSK projekt “Kasvame kokku!” 2010

1. aprillil 2010 kirjutas MTÜ Noor Ise-Loom alla KÜSK-i toetuslepingule summas 149 884. Toetuse sai kogukonna ühtekuuluvustunde tõstmise projekt “Kasvame kokku!”

Projekti lühikokkuvõte:

Projekt kasvatab Kose valla elanike ühtekuuluvustunnet ja kaasab nad ühiste ürituste organiseerimise, koolituste jt ühisüritustega kogukonna ellu. Projekti käigus jätkatakse ja laiendatakse senist ühistegevust, sh korraldatakse koostöö infopäev, mille eesmärgiks on leida kohalike avalikes huvides tegutsevate ühingute, inimeste ja firmade ning kohaliku omavalitsuse vahel kokkupuutepunkti, neid süvendada ja edasi arendada. Tugevam ühtsustunne teeb kogukonna tugevamaks, tugevad kogukonnad viivad kohalikku elu edasi ja teevad kogu ühiskonna paremaks.

Projekt on jaotatud erinevateks osadeks:

  1. Kose valla ettevõtete ja kodanikeühenduste kaardistamine
  2. Kose valla infoportaali loomine – infoportaali lähevad ülesse kaardistatud kodanikeühendused ja ettevõtted, kasutajatel on registreerudes võimalik ise oma sündmusi ja uudiseid sisestada, lugeda saab organisatsioonide teateid ja uudiseid, olemas on sündmuste kalender, ühistranspordi ajad ja palju muud vajalikku. Infoportaali aadress on koseinfo.noh.ee
  3. Kose valla koostöömess 25. septembril
  4. Mia jõulumaa 2010 16-18 detsember
  5. 24 erinevat koolitust valla inimestelt oma valla inimestele

Projekti kestvus on 1. aprill 2010 – 30.märts 2011. Projekt annab tööd kahele inimesele.