Eesmärk

Meie eesmärgiks on hoolivam maailm. Me usume, et iga inimene on tähtis ja oluline ja kõigil peaksid olema võrdsed võimalused nii süüa, riideid kanda kui ka käia väljas – teatris, jõulumaal või muudel väliüritustel. Ühised elamused on need, mis liidavad perekonna ja teevad selle tugevaks.

Me tahame kaotada ära sildid – vaene, rikas, puudega, puudeta. Just seetõttu ei korralda me üritusi ühegi “sildiga” sihtgrupile vaid toome kõik inimesed ühe katuse alla, nii nagu see ongi normaalne. Ei pea me ratastoole ega pimedaid peitma, ei pea me tegema ka nägu, et majanduslikku kitsikust pole olemas. Tahame, et kõik need inimesed tunneksid end võrdsena. Toome nad kokku nendega, kellel “silte” pole ja ühisest tegemisest sünnibki hoolivam maailm!

Selle eesmärgi saavutamiseks soovime me koostöös Lõbus Kaelkirjak OÜ-ga ja paljude teiste ettevõtetega välja arendada püsivalt töötava oma pargi, kus meil on võimalus:

  1. Anda võimalus vähekindlustatud peredele tööalaseks ümberõppeks ja koolitusteks
  2. Vajadusel pakkuda tööd kas lühi- või pikaajaliselt
  3. Anda vähekindlustatud perede lastele võimalus osaleda tasuta töölaagrites ja osaleda tavalistes lastelaagrites