Juhatuse koosseis

Juhatuse koosseis 2017-2021:

Kadi Urbas

Teised notariaalselt volitatud isikud:

Ando Urbas

Agne Soome